Lovpligtig service varmepumper

Service fjernvarme, service jordvarme, service varmepumper m.m. er alt sammen noget af det, som Bagterp VVS kan tilbyde dig. Din varmepumpe har uanset type behov for regelmæssig service, for den er jo mekanisk elektronik. Den slags skal for at kunne fungere optimalt have jævnlig vedligeholdelse. Er der lovkrav til serviceeftersyn? Der er opsat nogle serviceeftersyn for varmepumper, og det betaler sig at overholde dem.

Er der lovkrav til serviceeftersyn?

Ja, der er lovkrav til varmepumpers serviceeftersyn, som skal udføres en gang årligt. Det skyldes, at der i varmepumper er indeholdt er kølemiddel. Kølemidlet kan have skadelig miljøpåvirkning på ozonlaget, såfremt kølemidlet siver ud af varmepumpen. Det skal derfor håndteres af en autoriseret montør. Selv kan du rense og støvsuge indedelens filtre og friholde udedelen for visne blade, fygesne, højt græs m.m. Når varmepumpens dele udskiftes i god tid, nedbringes vedligeholdelsesomkostningerne. Ved blot lige udslip af kølemiddel, arbejder varmepumpen ikke mere optimalt og leverer ikke optimal varmemængde.

Serviceeftersyn består typisk af minimum rørinstallationskontrol. Det omfatter fx tætningsprøvning, efterfyldning af kølemiddel, filterrensning, varmepumpeservice m.m. Du kan få en serviceaftale med Bagterp VVS, så din varmepumpe automatisk får det lovbefalede årlige eftersyn. Bagterp VVS kontakter dig, så du ikke selv behøver at huske på det lovpligtige eftersyn.

Information om jordvarmeservice

Hvis du er så heldig at have jordvarmeinstallation, så kan Bagterp VVS tilbyde dig jordvarmeservice af dit jordvarmeanlæg. Med denne energioptimering opnår du stor varmebesparelse. Serviceeftersynet sikrer dig, at jordvarmeanlægget kører optimalt. Hvis du har et jordvarmeanlæg af lidt ældre dato, bør det efterses oftere end et nyt anlæg. Det sikrer, at anlægget holder tæt og yder optimalt.

Bagterp VVS kan give dig råd om, hvor tit dit anlæg bør efterses i fremtiden, selvom anlægget er gravet ned i jorden. Det er altid billigst at opdage skader tidligst muligt, så man er på forkant. Anlægget bør også renses udover at få eftersyn. Så ser du også, om jordvarmeanlægget producerer den forventede varmemængde. I modsat fald køber man jo varme eksternt, og det er ikke meningen med et jordvarmeanlæg. Jordvarmeeftersyn kan derfor godt betale sig. Får du ikke serviceret jordvarmeanlægget, kan det blive dyrt i længden. Et ukorrekt installeret jordvarmeanlæg kan risikere at lække frostvæske med deraf følgende store udgifter i værste fald.