Service og montage af stokerfyr og pillefyr

Har du søgt på ”stokerfyr, pillefyr og montage af stokerfyr og pillefyr”? Det Bagterp VVS- speciale, så kontakt os og hør om besparelse ved skift til stokerfyr eller pillefyr. Et stokerfyr tilbyder billig boligopvarmning samt stabil varmeøkonomi ved udskiftning af oliefyr eller gasfyr. Du er uafhængig af råstofpriser på olie og gas.

Besparelse ved skift til stokerfyr eller pillefyr?

Typisk spares 40-50% på varmeregningen ved udskiftning af oliefyr til stokerfyr til træpiller. Du påfylder selv brændsel på stokerfyrer samt rengør for optimal ydeevne. Du kan fyre med kork, flis og træpiller. Flis er billigst, men kræver mest rengøring. Træpiller kræver mindre rengøring og påfyldning. Et stokerfyr er velegnet til større ejendomme på minimum 100 m 2 evt. uden optimal isolering og med frit valg af energitilslutning.

GEJS stoker er et fyringsanlæg på 15-122 kW til fyring med fx biobrændsler, træpiller og næsten alt. Der findes stoker i forskellige størrelse – fx 250-4.000 liter samt fastbrændselskedler såsom BioTec-L 25-45 kW til udelukkende fastbrændsel. GEJS stokeranlæg har en virkningsgrad på eksempelvis 90,3%. Du kan også skifte til træpillefyr, som opvarmer vandet ligesom et oliefyr eller et gasfyr. Du fyrer med træpiller af sammenpressede træspæner samt savsmuld. I pilleovne fyres med træpiller - i kombinationsfyret (kaldet stokerfyr) fyres med træpiller og brænde. Pillefyret er et varmeanlæg bestående af et træpillemagasin, kedel samt brænder. Piller påfyldes magasinet, herfra føres de over i brænderen i takt med forbrændingen. En indbygget blæser og røgsuger varetager luften til forbrænding.

Nemt at have med at gøre

Pillefyrets funktion er afhængig af kedeltypen – eksempelvis brændekedel med akkumuleringstank eller automatisk pillekedel. Pillefyret giver kæmpebesparelser sammenlignet med traditionelle energikilder. Tidligere krævede pillefyret hyppig påfyldning med piller, rengøring og asketømning. I dag kræves mindre vedligehold efter installering af pillefyr. Efter forbrænding samles asken i skuffen, som aftømmes hver 14. dag. Semi-rens holder pillefyret askefri. Semi-rensesystemet rengøres grundigt en gang årligt i forbindelse med serviceeftersyn. Montering af røggasføler viser, hvornår kedlen skal renses. Der findes automatiske pillefyr, og rengøringsbehov afhænger af træpillernes kvalitet. Der findes også fuldautomatisk rensesystem, så du primært blot skal tømme askeskuffen 2-3 gange årligt. Du skal fylde træpiller i magasinet ved behov. Fyret har sommerstyring, og starter derfor kun, hvis der skal laves varmt vand. Du kan altså styre opvarmning alt efter behov. Pillefyret er en fornuftig investering sammenlignet med olie- eller gasfyr og tjener sig hjem på bare 2-4 år. Man skelner mellem træpilleovn og træpillefyr, hvilket Bagterp VVS kan forklare dig mere om.

//bagterpvvs.dk/wp-content/uploads/2019/08/baxi_logo_1.png
//bagterpvvs.dk/wp-content/uploads/2019/08/vølund.png
//bagterpvvs.dk/wp-content/uploads/2019/08/woody.png