Hvad er skifer?

Skifer er en naturligt dannet stenart. Skifer bliver dannet hvor ler og mudder aflejrer sig, og senere bliver udsat for stor tryk- og varmepåvirkning. Skifer er en metamorfisk sten. Dette betyder, at den har ændret sig fra en form til en anden, samt at den ikke er, som den oprindeligt blev formet af naturen.

Skifers vigtigste karakteristika er dens "kløvelighed", hvilket betyder at den altid vil dele sig det samme sted. Denne unikke "kløvelighed" har gjort skifer meget brugbart som tagdækningsmateriale i adskillige århundreder.

Naturskifer findes i et hav af farver og varianter, afhængigt af hvor på kloden og hvilket brud skiferen stammer fra. Bagterp VVS er gennem vores leverandør Kongebro leveringsdygtig i et bredt udvalgt af naturskifer. Fælles for alle varianter er den udvalgte høje kvalitet.

Skifertagets historie

Helt tilbage fra cirka 600 f.kr har man fundet grave forede med skiferplader. De romerske vejbyggere konstruerede gader af skiferfliser og dækkede tage i de områder hvor de fandt skiferminer, både i Spanien og i England.

I 1500-tallet trængte brugen af skifer til tagdækning igennem i hele Mellemeuropa og i Norden. Skifer havde store fordele fremfor bly, strå og tegl, f.eks. i forhold til brand, krig, etc. Det første Frederiksborg Slot, Koldinghus, og Københavns Slot blev dækket af skiferdækkere "indskrevne fra Kronborg, Roskilde og Næstved".

Naturskifer som tagmateriale havde sin storhedstid i Danmark fra midten af 1800-tallet til først i 1900-tallet, hvor alle større ejendomme i købstæderne, i Københavns brokvarterer, herregårdshovedbygninger, stationsbygninger, villaer mv. blev beklædt med Port Madoc-skifre. Port Madoc skifre har navn efter udskibningshavnen Port Madoc i Wales. Skifrene blev sejlet til Danmark og transporteret videre til bestemmelsesstedet via den dengang nyanlagte jernbane.

Naturskiferens neutrale mørkegrå farve levede op til datidens klassiske arkitektoniske krav om at gøre taget så diskret som muligt og nedtone tagfladen, ofte for at eksponere de smukt udsmykkede facader.

Med et begrænset forbrug af naturskifer i det seneste halve århundrede er det først siden starten af 1980’erne, at natur-skiferen igen er blevet et af de primære og foretrukne tagmaterialer.

Som en naturlig følge af det enkle, minimalistiske helhedsbyggeri og med tanken om bygninger med langtidsholdbare og smukke naturmaterialer, har naturskiferen igen indtaget sin retmæssige plads som eksklusivt tagdækningsmateriale.

Anvendelse

Naturskifer er først og fremmest et fremragende materiale til tagdækning, men kan også anvendes til gulvbelægning, vægfliser, frasætningsplader til varme ting i køkkenet, samt til dekorative og kunstneriske formål. Gennem tiden har det kun været fantasien, der har sat en stopper for anvendelsen af naturskiferen som såvel bygningsmateriale som dekorativt element.

Besøg eller kontakt os hvis du vil vide mere om dette fantastiske produkt.

Cuba udvikler og producerer kvalitets-skifer. Bagterp VVS er nøje udvalgt samarbejdspartner for dette kvalitetsprodukt, da vi har stor ekspertise.

Cuba er, sammen med verdens største producent af naturskifer Cupa Group fra Spanien, garant for at de naturskifre der forhandles til det Skandinaviske marked, er af en kvalitet som kan modstå det nordiske klima.

Alle produkter gennemgår en veldokumenteret kvalitetskontrol, der sikrer en ensartet og høj kvalitet. Derfor holder et tag med naturskifer fra Cuba i mindst 100 år. Vores skifer er 100% naturmateriale der begår sig lige så godt udendørs som indendørs.

Et naturskifer tag fra Bagterp VVS og Cuba sikrer din investering i et nyt tag, der holder i generationer!

Cuba Natursten - Tag og gulve i bedste kvalitet

Cuba udvikler og producerer kvalitets-skifer. Bagterp VVS er nøje udvalgt samarbejdspartner for dette kvalitetsprodukt, da vi har stor ekspertise.

Cuba er, sammen med verdens største producent af naturskifer Cupa Group fra Spanien, garant for at de naturskifre der forhandles til det Skandinaviske marked, er af en kvalitet som kan modstå det nordiske klima.

Alle produkter gennemgår en veldokumenteret kvalitetskontrol, der sikrer en ensartet og høj kvalitet. Derfor holder et tag med naturskifer fra Cuba i mindst 100 år. Vores skifer er 100% naturmateriale der begår sig lige så godt udendørs som indendørs.

Et naturskifer tag fra Bagterp VVS og Cuba sikrer din investering i et nyt tag, der holder i generationer!