Jydepejsen - Brændeovne af høj kvalitet og med høj finish.

Jydepejsen udvikler, fremstiller og markedsfører brændeovne af høj kvalitet og med høj finish. For at opnå ensartethed og fejlfrie produkter har Jydepejsen op gennem årene udviklet og brugt et løbende forbedret kvalitetsstyringssystem, der anvender principperne i ISO 9000 systemet.

Den interne kontrol starter allerede ved varemodtagelsen og løber igennem hele produktionen fra gentagne kontrolpunkter til en omfattende og afsluttende slutkontrol lige før indpakningen. Ud over den løbende kontrol igennem produktionen udtages stikprøver affærdige produkter til langt mere omfattende tests.

Kvalitetsbevidste kunder i hele Europa har lært at værdsætte den kvalitet Jydepejsen A/S står for.

Brændeovnen er et synligt møbel med flere funktioner. Derfor er det vigtigt, at alle hensyn tages i betragtning, når man investerer i hjemmets nye varmekilde. Jydepejsen har med vanlig sans for kundernes forskelligartede behov udviklet en række ovntyper, der med et stort variationsmuligheder i udstyr og beklædning kan passe ind i enhver boligindretning. I ovnens indre ser vi resultatet af de utallige erfaringer, jydepejsen har gjort sig i arbejdet for at opnå den perfekte forbrænding og varmefordeling.

Her gør flere faktorer sig gældende, og nogle af nøglebegreberne er:

BRÆNDKAMMER
Ovnens kerne er brændkammeret, hvis bund består af speciel type støbejern, der kan tåle ekstremt høje temperaturer. Kammerets sider er beklædt med vermiculiteplader. Vermiculit tåler en flammepåvirkning på op til 1.100º C.

ISOLERING
Vermiculitepladerne isolerer brændkammeret, så der kan opnås en højere forbrændingstemperatur, bedre afgasning af træet og øget virkningsgrad i brændeovnen.

PRIMÆR LUFT
Ved optænding kanaliseres den primær luft ind i ovnen under risten. I denne face har ilden brug for luft nede fra for at få hurtig fat. Primær luft tilføres kun i forbindelse med optændingen, herefter lukkes for tilførslen.

SEKUNDÆR / FORVARMET LUFT
Efter en vellykket optænding kontrolleres forbrændingen med sekundær luft. Denne luft ledes ad kanaler langs brændkammeret, hvorved luften opnår en temperatur på ca. 350-450º C, inden ilden nås. Kombinationen af den forvarmede luft og isoleringen af brændkammeret med vermiculiteplader giver en meget høj forbrændingstemperatur.

BETJENING
Når ilden er afblusset reguleres lufttilførslen ned til et minimum. På grund af den meget høje temperatur i brændkammeret vil træets gasser antændes, og man har opnået den perfekte forbrænding.

KONVEKTION
Den stillestående luft mellem inder- og yderovn bliver sat i bevægelse, når temperaturen i ovnen stiger. Den opvarmede luft presses op gennem konvetionshullerne øverst på ovnen, og samtidig suges der kold luft ind nede ved gulvet. Denne luftgennemstrømning fortsætter, så længe ovnen er varm, og det betyder, at strålevarmen nedsættes betydelig, og ovnens varme fordeles rundt i boligen.

RÅD OG VEJLEDNING
At vælge en brændeovn er en stor beslutning, derfor er der god hjælp at hente hos vore forhandlere, der alle er specialister. Her kan man søge kvalificeret vejledning om fordelene ved de enkelte ovne, deres størrelse, varmeøkonomi, forbrænding, beklædning, montering og meget mere.