Blikkenslager – med øje for kvalitet

Bagterp VVS forbindes professionelt med blikkenslager, zink og kobber tagrender og meget andet. Faktisk er blikkenslagerarbejdet et forholdsvist gammelt fag med udspring fra smedefaget. Som blikkenslager arbejder man med tag, facader, nedløb samt øvrigt blikarbejde. En blikkenslager er altså ikke en VVS arbejder. En VVS installatør varetager opgaver med vand, varme og sanitet – altså ”VVS”. VVS installatøren arbejder ofte indendørs modsat blikkenslageren.

Som blikkenslager udfører man mest blikarbejde udendørs

Det er opgaver i forbindelse med nyt tag, tagrender og nedløbsreparationer, zink og kobber til facadearbejde m.m. Det er også facader i skifer samt montering af nye tage. Bagterp VVS er grundigt inde i vores arbejdsområder takket være vores lange erfaring..

Bagterp VVS leverer blikkenslagerarbejde til privatkunder og erhvervskunder. Vi bruger kun de bedste materialer, som er optimale til din opgave. Bagterp VVS udfører din opgave lige fra starten og helt til slut, og har styr på hele forløbet. Selvom Bagterp VVS er tovholder under hele dit forløb, så er koster det ikke meget at vælge os. Vi leverer solidt blikkenslagerhåndværk til konkurrencedygtige priser. Kontakt Bagterp VVS for et uforpligtende tilbud.

Bagterp VVS løser mange opgaver for dig – eksempelvis blikarbejde til karnapper, zink-inddækninger, kobber-inddækninger samt skifer inddækninger. Vi har speciale i tagrender, kviste og skifertage m.m. Vi foretrækker naturmaterialer, som er vedligeholdelsesfrie. Det sætter vores mange kunder stor pris på, da vi samtidig passer på miljøet.

Skal du have nye tagrender?

Af tagrender tilbyder Bagterp VVS dig den gængse halvrunde tagrende. Der findes også stål- og plasttagrender. Bagterp VVS leverer sammen med tagrender runde nedløbsrør med mål fra Ø60 til Ø100. Der findes også de kvartrunde tagrender kaldet arkitekttagrenden i flere dimensioner – fx den 333 med en bredde på 125 mm. Den er velegnet til huse med større afvandingsbehov og leveres også med runde nedløbsrør.

Bagterp VVS leverer også firkantede tagrender med firkantede eller runde nedløbsrør. Grundstoffet zink er forholdsvis udbredt på jorden og er også naturligt forekommende i menneskekroppen. På bygninger giver den naturlige patinering af zink det karakteristiske smukke udtryk. Patineringen beskytter samtidig materialet med et skærmende lag, som beskytter mod yderligere korrosion med forlænget levetid til følge. Zink er meget langtidsholdbart og velegnet som klimaskærm på bygninger. Zink er et økonomisk valg og meget miljøvenligt samt 100% genanvendeligt. Under normale forhold har zinktagrender en levetid på op til 70 år ligesom kobbertagrender. Samtidig er zink- og kobbertagrender vedligeholdelsesfrie. De bør dog renses for blade en gang pr. år.