Stokerfyr & Pillefyr

Stokerfyr/Pillefyr

Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed og forskning i forskellige biologiske materialer har sat ekstra fokus på brugen af biobrændsel – både på globalt, nationalt og meget lokalt niveau i de danske husstande.

Fordelene ved biobrændsel er mange.

Biobrændsler er i sig selv CO2-neutrale idet den CO2, der frigives ved afbrænding af f.eks. træ, ikke er større, end den CO2 der ville være blevet frigivet, hvis træet var rådnet op i naturen. Den oplagrede kemiske energi frigøres ved afbrænding og omsættes til varme.

For at udnytte biobrændsel optimalt ska kedeludformning og anlægget være dimensioneretpræcist til det aktuelle varmeforbrug.

Tilpasningsmulighederne er mange og der er meget stor driftssikkerhed.

Det er en effektiv, miljørigtig og økonomisk attraktiv opvarmning af brugsvand og bolig – og uden tvivl en af fremtidens mest oplagte energiformer.