Dvi - Den komplette løsning

Lavere el-forbrug
Varmepumpen adskiller sig på et vigtigt punkt fra andre, idet den som noget specielt indeholder en overhedningsvarmeveksler. Denne specielle varmeveksler bevirker, at det varme vand ved hjælp af en naturlov kan opvarmes til høje temperaturer, uden at dette belaster anlæggets kompressor og hermed el-forbruget. Med andre ord er anlægget via varmeveksleren i stand til at afpasse sin belastning, og hermed sit el-forbrug, efter f.eks. et gulvvarmeanlæg med lave temperaturer. Samtidig kan anlægget uden ekstra omkostninger levere en høj temperatur på det varme vand.

DVI producerer en unik luft/vand-varmepumpe, som eventuelt kan kombineres med solvarme. Kombinationen sikrer dig det lavest mulige el-forbrug til opvarmning af boligen og varmt vand. Anlægget er en komplet løsning, der er fabriksmonteret med alt udstyr og al automatik, som således danner et moderne og energieffektivt centralvarmeanlæg.

- Energieffektiv kompressor indbygget i indedelen
- 300 liter akkumuleringstank
- Gennemstrømningsvandvarmer
- Speciel overhedningsfjerner
- Cirkulationspumper og trykekspansionsbeholdere indbygget
- Alt teknisk udstyr er frabriksmonteret og indbygget i varmepumpen

Tilstrækkelig varme i den kolde tid
Varmepumpens evne til at overføre energi fra et lavt temperaturniveau til et højt gør, at den selv ved -15°C kan udnytte udeluften som energikilde til opvarmning af bolig og det varme vand. I varmepumpens akkumuleringstank er der endvidere monteret en elpatron, som automatisk kan supplere varmepumpen, hvis dennes varmeeffekt i den koldeste tid ikke er tilstrækkelig.

 

Læs mere på DVIs hjemmeside

 

www.jordvarme.dk