Danfoss Varmepumper

Hvad er fordelene ved Danfoss varmepumper?

- Store energibesparelser - sammenlignet med traditionelle energikilder
- Lave driftsomkostninger og et stort investeringsafkast
- En miljøvenlig løsning

Hvordan fungerer varmepumper?

Varmepumper udnytter den solenergi, der er oplagret i jorden omkring dit hjem og i luften.
Det er en bæredygtig energiløsning, som kan forsyne dit hjem med varme, køling og alt det varme brugsvand, du har brug for.

En varmepumpe er en fornuftig investering, uanset om du overvejer at bygge nyt eller renovere dit eksisterende hus!

Jordvarme

Når solen opvarmer jorden, lagres der energi i jorden. Du kan udnytte denne naturlige energi, der lagres i jorden vha. en varmepumpe.

Dette kan bidrage til på langt sigt at reducere din miljøpåvirkning og opnå energibesparelser.
En jordvarmepumpe producerer både varme og varmt vand. Den kan både opvarme eller afkøle din bolig, hvilket giver det perfekte klima hele året rundt.

Nybyggeri eller eftermontering

Jordvarmepumper fås til nybyggeri, til lavenergihuse eller som en udskiftnings-/opgraderingsløsning, hvor varmeforsyningslinjen kræver 65 ºC. Vi tilbyder enkeltstående varmepumper eller en kompakt version med en integreret varmtvandsbeholder på 180 liter til husholdningsvand.

Masser af varmt vand

Den indbyggede og patenterede teknologi TWS (Tap Water Stratificator) producerer varmt vand hurtigere og ved højere temperaturer end traditionel teknologi. Det varme vand fra varmepumpen ledes gennem brugsvandet i en spiral, hvilket giver en mere effektiv varmeoverførsel og mere varmt vand.
Opti-teknologi omfatter et intelligent styresystem, som sikrer, at varmepumpen optimerer ydelsen, så den passer til de aktuelle forhold. Med Opti-teknologien kan du opnå maksimal effektivitet og et minimalt energiforbrug og med garanti den højest mulige COP (Coefficient of Performance), også kaldet virkningsgradskoefficient - hvert sekund, time efter time.

En varmepumpe kan opvarme din bolig

En varmepumpe henter og udvinder varme så effektivt, at opvarmningsomkostningerne for et mindre hus kan sænkes væsentligt.

Solens energi oplagres i jorden og vandet samt opvarme luften, så det er muligt at hente denne energi via jordslanger eller en luftsuger og videresende den til en varmepumpe. Varmen som dannes herved kan anvendes direkte i boligen eller opsamles i varmtvandstanke til senere brug som enten radiatorvarme, gulvvarme eller varmt vand.

Ved at opvarme en bolig med et Danfoss varmepumpesystem, kan der opnås store besparelser på den årlige varmeregning. Erfaringen viser, at man kan spare ca. halvdelen af sine udgifter til opvarmning i forhold til olie- eller gasfyr.

Sammenligner man med el-opvarmede boliger kan der endda spares helt op til 70% på varmeudgifterne

En varmepumpe sikrer dig varmt vand

Varmepumper forsyner boligen med alt det varme vand, der er brug for. Det er naturligvis vigtigt, at pumpen kan producere rigeligt varmt vand effektivt.

En varmepumpe kan køle dit hus

En Danfoss varmepumpe kan levere den komplette løsning til et perfekt indendørs klima hele året.

I årets kolde måneder producerer systemet med en god driftsøkonomi den varme, der skal til for at opvarme boligen, og når det er varmt udenfor, kan den levere behagelig afkøling. Alle typer varmepumper bortset fra luftvarmepumper på nuværende tidspunkt, er det muligt at afkøle bygningen med passiv køling til en meget lav pris, da passiv køling ikke kræver mere energi en et par glødepærer. Hvis passiv køling ikke er tilstrækkeligt, kan Danfoss varmepumper levere ekstra, aktiv køling med hjælp fra kompressoren.

Dette kan være effektivt end andre systemer på markedet, som anvender separate kølemoduler.

Passiv køling

I vore moderne godt isolerede bygninger kan sommermånederne blive ubehageligt varme. Air condition kan være en løsning, men varmepumper tilbyder en langt mere omkostningseffektiv, miljøvenlig og bæredygtig løsning. Ved at cirkulere væsken i jordslangen opnås passiv køling til en udgift svarende til energiforbruget for et par glødepærer. Denne metode til passiv køling kan anvendes med alle Danfoss varmepumper bortset fra luftvarmepumpen og kræver at systemet udbygges med et modul til passiv køling.

Aktiv køling

I de fleste tilfælde er passiv køling tilstrækkeligt, men hvis der er behov for yderligere, kan der produceres aktiv køling ved hjælp af varmepumpens kompressor. Dette er ikke så omkostningseffektivt som passiv køling, men denne metode kan fremstille køling meget mere effektivt end traditionelle air condition systemer. For at et system kan levere aktiv køling skal det udbygges med et kølemodul (passivt/aktivt).

En varmepumpe kan opvarme din swimming pool

Hvis der er brug for en energieffektiv måde at opvarme en swimming pool på, så vælg en varmepumpe.

Man investerer i en swimming pool af mange forskellige grunde, f.eks. familiehygge, motion, underholdning eller måske af terapeutiske årsager. Men af og til kan en udendørs swimming pool føles lidt for kølig til rigtig at kunne nydes, især om efteråret og foråret. Med opvarmning af swimming poolen kan man få mulighed for at nyde den, måske hele året rundt - og derved få langt mere ud af investeringen.

Hvorfor vælge en varmepumpe til at opvarme en pool?

- en varmepumpe der opvarmer en pool om sommeren, kan opvarme boligen om vinteren
- når udetemperaturen er mellem 10-20 C og det er overskyet, kan en varmepumpe stadig opvarme swimming poolen - "uanset regn eller solskin"
- en varmepumpe kræver minimal vedligeholdelse og har en lang levetid
Hvis man vælger at benytte en varmepumpe til at opvarme en swimming pool, skal man overveje dens:
- størrelse 
- effektivitet 
- omkostning

Læs mere på Danfoss' hjemmeside

www.danfoss.dk